منتديات الكنيسة

العودة   شبكة الكنيسة الكتاب المقدس Hebrew Old Testament (Tanach)

سفر التثنية - الأصحاح 32
 • 1. האזינו השׁמים ואדברה ותשׁמע הארץ אמרי־פי׃
 • 2. יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשׂעירם עלי־דשׁא וכרביבים עלי־עשׂב׃
 • 3. כי שׁם יהוה אקרא הבו גדל לאלהינו׃
 • 4. הצור תמים פעלו כי כל־דרכיו משׁפט אל אמונה ואין עול צדיק וישׁר הוא׃
 • 5. שׁחת לו לא בניו מומם דור עקשׁ ופתלתל׃
 • 6. ה־ליהוה תגמלו־זאת עם נבל ולא חכם הלוא־הוא אביך קנך הוא עשׂך ויכננך׃
 • 7. זכר ימות עולם בינו שׁנות דר־ודר שׁאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך׃
 • 8. בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני ישׂראל׃
 • 9. כי חלק יהוה עמו יעקב חבל נחלתו׃
 • 10. ימצאהו בארץ מדבר ובתהו ילל ישׁמן יסבבנהו יבוננהו יצרנהו כאישׁון עינו׃
 • 11. כנשׁר יעיר קנו על־גוזליו ירחף יפרשׂ כנפיו יקחהו ישׂאהו על־אברתו׃
 • 12. יהוה בדד ינחנו ואין עמו אל נכר׃
 • 13. ירכבהו על־במותי ארץ ויאכל תנובת שׂדי וינקהו דבשׁ מסלע ושׁמן מחלמישׁ צור׃
 • 14. חמאת בקר וחלב צאן עם־חלב כרים ואילים בני־בשׁן ועתודים עם־חלב כליות חטה ודם־ענב תשׁתה־חמר׃
 • 15. וישׁמן ישׁרון ויבעט שׁמנת עבית כשׂית ויטשׁ אלוה עשׂהו וינבל צור ישׁעתו׃
 • 16. יקנאהו בזרים בתועבת יכעיסהו׃
 • 17. יזבחו לשׁדים לא אלה אלהים לא ידעום חדשׁים מקרב באו לא שׂערום אבתיכם׃
 • 18. צור ילדך תשׁי ותשׁכח אל מחללך׃
 • 19. וירא יהוה וינאץ מכעס בניו ובנתיו׃
 • 20. ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם כי דור תהפכת המה בנים לא־אמן בם׃
 • 21. הם קנאוני בלא־אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא־עם בגוי נבל אכעיסם׃
 • 22. כי־אשׁ קדחה באפי ותיקד עד־שׁאול תחתית ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים׃
 • 23. אספה עלימו רעות חצי אכלה־בם׃
 • 24. מזי רעב ולחמי רשׁף וקטב מרירי ושׁן־בהמת אשׁלח־בם עם־חמת זחלי עפר׃
 • 25. מחוץ תשׁכל־חרב ומחדרים אימה גם־בחור גם־בתולה יונק עם־אישׁ שׂיבה׃
 • 26. אמרתי אפאיהם אשׁביתה מאנושׁ זכרם׃
 • 27. לולי כעס אויב אגור פן־ינכרו צרימו פן־יאמרו ידנו רמה ולא יהוה פעל כל־זאת׃
 • 28. כי־גוי אבד עצות המה ואין בהם תבונה׃
 • 29. לו חכמו ישׂכילו זאת יבינו לאחריתם׃
 • 30. איכה ירדף אחד אלף ושׁנים יניסו רבבה אם־לא כי־צורם מכרם ויהוה הסגירם׃
 • 31. כי לא כצורנו צורם ואיבינו פלילים׃
 • 32. כי־מגפן סדם גפנם ומשׁדמת עמרה ענבמו ענבי־רושׁ אשׁכלת מררת למו׃
 • 33. חמת תנינם יינם וראשׁ פתנים אכזר׃
 • 34. הלא־הוא כמס עמדי חתום באוצרתי׃
 • 35. לי נקם ושׁלם לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם וחשׁ עתדת למו׃
 • 36. כי־ידין יהוה עמו ועל־עבדיו יתנחם כי יראה כי־אזלת יד ואפס עצור ועזוב׃
 • 37. ואמר אי אלהימו צור חסיו בו׃
 • 38. אשׁר חלב זבחימו יאכלו ישׁתו יין נסיכם יקומו ויעזרכם יהי עליכם סתרה׃
 • 39. ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל׃
 • 40. כי־אשׂא אל־שׁמים ידי ואמרתי חי אנכי לעלם׃
 • 41. אם־שׁנותי ברק חרבי ותאחז במשׁפט ידי אשׁיב נקם לצרי ולמשׂנאי אשׁלם׃
 • 42. אשׁכיר חצי מדם וחרבי תאכל בשׂר מדם חלל ושׁביה מראשׁ פרעות אויב׃
 • 43. הרנינו גוים עמו כי דם־עבדיו יקום ונקם ישׁיב לצריו וכפר אדמתו עמו׃
 • 44. ויבא משׁה וידבר את־כל־דברי השׁירה־הזאת באזני העם הוא והושׁע בן־נון׃
 • 45. ויכל משׁה לדבר את־כל־הדברים האלה אל־כל־ישׂראל׃
 • 46. ויאמר אלהם שׂימו לבבכם לכל־הדברים אשׁר אנכי מעיד בכם היום אשׁר תצום את־בניכם לשׁמר לעשׂות את־כל־דברי התורה הזאת׃
 • 47. כי לא־דבר רק הוא מכם כי־הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על־האדמה אשׁר אתם עברים את־הירדן שׁמה לרשׁתה׃
 • 48. וידבר יהוה אל־משׁה בעצם היום הזה לאמר׃
 • 49. עלה אל־הר העברים הזה הר־נבו אשׁר בארץ מואב אשׁר על־פני ירחו וראה את־ארץ כנען אשׁר אני נתן לבני ישׂראל לאחזה׃
 • 50. ומת בהר אשׁר אתה עלה שׁמה והאסף אל־עמיך כאשׁר־מת אהרן אחיך בהר ההר ויאסף אל־עמיו׃
 • 51. על אשׁר מעלתם בי בתוך בני ישׂראל במי־מריבת קדשׁ מדבר־צן על אשׁר לא־קדשׁתם אותי בתוך בני ישׂראל׃
 • 52. כי מנגד תראה את־הארץ ושׁמה לא תבוא אל־הארץ אשׁר־אני נתן לבני ישׂראל׃

الساعة الآن 04:59 PM.دعم خاص من vBulletin لمنتديات الكنيسة
©2000 - 2020، Jelsoft Enterprises Ltd
جميع حقوق الطبع محفوظة لمنتديات الكنيسة