منتديات الكنيسة

العودة   شبكة الكنيسة الكتاب المقدس Hebrew Old Testament (Tanach)

الملاحظات

سفر التثنية - الأصحاح 4
 • 1. ועתה ישׂראל שׁמע אל־החקים ואל־המשׁפטים אשׁר אנכי מלמד אתכם לעשׂות למען תחיו ובאתם וירשׁתם את־הארץ אשׁר יהוה אלהי אבתיכם נתן לכם׃
 • 2. לא תספו על־הדבר אשׁר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשׁמר את־מצות יהוה אלהיכם אשׁר אנכי מצוה אתכם׃
 • 3. עיניכם הראות את אשׁר־עשׂה יהוה בבעל פעור כי כל־האישׁ אשׁר הלך אחרי בעל־פעור השׁמידו יהוה אלהיך מקרבך׃
 • 4. ואתם הדבקים ביהוה אלהיכם חיים כלכם היום׃
 • 5. ראה למדתי אתכם חקים ומשׁפטים כאשׁר צוני יהוה אלהי לעשׂות כן בקרב הארץ אשׁר אתם באים שׁמה לרשׁתה׃
 • 6. ושׁמרתם ועשׂיתם כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשׁר ישׁמעון את כל־החקים האלה ואמרו רק עם־חכם ונבון הגוי הגדול הזה׃
 • 7. כי מי־גוי גדול אשׁר־לו אלהים קרבים אליו כיהוה אלהינו בכל־קראנו אליו׃
 • 8. ומי גוי גדול אשׁר־לו חקים ומשׁפטים צדיקם ככל התורה הזאת אשׁר אנכי נתן לפניכם היום׃
 • 9. רק השׁמר לך ושׁמר נפשׁך מאד פן־תשׁכח את־הדברים אשׁר־ראו עיניך ופן־יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך׃
 • 10. יום אשׁר עמדת לפני יהוה אלהיך בחרב באמר יהוה אלי הקהל־לי את־העם ואשׁמעם את־דברי אשׁר ילמדון ליראה אתי כל־הימים אשׁר הם חיים על־האדמה ואת־בניהם ילמדון׃
 • 11. ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער באשׁ עד־לב השׁמים חשׁך ענן וערפל׃
 • 12. וידבר יהוה אליכם מתוך האשׁ קול דברים אתם שׁמעים ותמונה אינכם ראים זולתי קול׃
 • 13. ויגד לכם את־בריתו אשׁר צוה אתכם לעשׂות עשׂרת הדברים ויכתבם על־שׁני לחות אבנים׃
 • 14. ואתי צוה יהוה בעת ההוא ללמד אתכם חקים ומשׁפטים לעשׂתכם אתם בארץ אשׁר אתם עברים שׁמה לרשׁתה׃
 • 15. ונשׁמרתם מאד לנפשׁתיכם כי לא ראיתם כל־תמונה ביום דבר יהוה אליכם בחרב מתוך האשׁ׃
 • 16. פן־תשׁחתון ועשׂיתם לכם פסל תמונת כל־סמל תבנית זכר או נקבה׃
 • 17. תבנית כל־בהמה אשׁר בארץ תבנית כל־צפור כנף אשׁר תעוף בשׁמים׃
 • 18. תבנית כל־רמשׂ באדמה תבנית כל־דגה אשׁר־במים מתחת לארץ׃
 • 19. ופן־תשׂא עיניך השׁמימה וראית את־השׁמשׁ ואת־הירח ואת־הכוכבים כל צבא השׁמים ונדחת והשׁתחוית להם ועבדתם אשׁר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל־השׁמים׃
 • 20. ואתכם לקח יהוה ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה׃
 • 21. ויהוה התאנף־בי על־דבריכם וישׁבע לבלתי עברי את־הירדן ולבלתי־בא אל־הארץ הטובה אשׁר יהוה אלהיך נתן לך נחלה׃
 • 22. כי אנכי מת בארץ הזאת אינני עבר את־הירדן ואתם עברים וירשׁתם את־הארץ הטובה הזאת׃
 • 23. השׁמרו לכם פן־תשׁכחו את־ברית יהוה אלהיכם אשׁר כרת עמכם ועשׂיתם לכם פסל תמונת כל אשׁר צוך יהוה אלהיך׃
 • 24. כי יהוה אלהיך אשׁ אכלה הוא אל קנא׃
 • 25. כי־תוליד בנים ובני בנים ונושׁנתם בארץ והשׁחתם ועשׂיתם פסל תמונת כל ועשׂיתם הרע בעיני יהוה־אלהיך להכעיסו׃
 • 26. העידתי בכם היום את־השׁמים ואת־הארץ כי־אבד תאבדון מהר מעל הארץ אשׁר אתם עברים את־הירדן שׁמה לרשׁתה לא־תאריכן ימים עליה כי השׁמד תשׁמדון׃
 • 27. והפיץ יהוה אתכם בעמים ונשׁארתם מתי מספר בגוים אשׁר ינהג יהוה אתכם שׁמה׃
 • 28. ועבדתם־שׁם אלהים מעשׂה ידי אדם עץ ואבן אשׁר לא־יראון ולא ישׁמעון ולא יאכלון ולא יריחן׃
 • 29. ובקשׁתם משׁם את־יהוה אלהיך ומצאת כי תדרשׁנו בכל־לבבך ובכל־נפשׁך׃
 • 30. בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושׁבת עד־יהוה אלהיך ושׁמעת בקלו׃
 • 31. כי אל רחום יהוה אלהיך לא ירפך ולא ישׁחיתך ולא ישׁכח את־ברית אבתיך אשׁר נשׁבע להם׃
 • 32. כי שׁאל־נא לימים ראשׁנים אשׁר־היו לפניך למן־היום אשׁר ברא אלהים אדם על־הארץ ולמקצה השׁמים ועד־קצה השׁמים הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשׁמע כמהו׃
 • 33. השׁמע עם קול אלהים מדבר מתוך־האשׁ כאשׁר־שׁמעת אתה ויחי׃
 • 34. או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשׁר־עשׂה לכם יהוה אלהיכם במצרים לעיניך׃
 • 35. אתה הראת לדעת כי יהוה הוא האלהים אין עוד מלבדו׃
 • 36. מן־השׁמים השׁמיעך את־קלו ליסרך ועל־הארץ הראך את־אשׁו הגדולה ודבריו שׁמעת מתוך האשׁ׃
 • 37. ותחת כי אהב את־אבתיך ויבחר בזרעו אחריו ויוצאך בפניו בכחו הגדל ממצרים׃
 • 38. להורישׁ גוים גדלים ועצמים ממך מפניך להביאך לתת־לך את־ארצם נחלה כיום הזה׃
 • 39. וידעת היום והשׁבת אל־לבבך כי יהוה הוא האלהים בשׁמים ממעל ועל־הארץ מתחת אין עוד׃
 • 40. ושׁמרת את־חקיו ואת־מצותיו אשׁר אנכי מצוך היום אשׁר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על־האדמה אשׁר יהוה אלהיך נתן לך כל־הימים׃
 • 41. אז יבדיל משׁה שׁלשׁ ערים בעבר הירדן מזרחה שׁמשׁ׃
 • 42. לנס שׁמה רוצח אשׁר ירצח את־רעהו בבלי־דעת והוא לא־שׂנא לו מתמל שׁלשׁם ונס אל־אחת מן־הערים האל וחי׃
 • 43. את־בצר במדבר בארץ המישׁר לראובני ואת־ראמת בגלעד לגדי ואת־גולן בבשׁן למנשׁי׃
 • 44. וזאת התורה אשׁר־שׂם משׁה לפני בני ישׂראל׃
 • 45. אלה העדת והחקים והמשׁפטים אשׁר דבר משׁה אל־בני ישׂראל בצאתם ממצרים׃
 • 46. בעבר הירדן בגיא מול בית פעור בארץ סיחן מלך האמרי אשׁר יושׁב בחשׁבון אשׁר הכה משׁה ובני ישׂראל בצאתם ממצרים׃
 • 47. ויירשׁו את־ארצו ואת־ארץ עוג מלך־הבשׁן שׁני מלכי האמרי אשׁר בעבר הירדן מזרח שׁמשׁ׃
 • 48. מערער אשׁר על־שׂפת־נחל ארנן ועד־הר שׂיאן הוא חרמון׃
 • 49. וכל־הערבה עבר הירדן מזרחה ועד ים הערבה תחת אשׁדת הפסגה׃

الساعة الآن 05:26 AM.دعم خاص من vBulletin لمنتديات الكنيسة
©2000 - 2020، Jelsoft Enterprises Ltd
جميع حقوق الطبع محفوظة لمنتديات الكنيسة