منتديات الكنيسة

العودة   شبكة الكنيسة الكتاب المقدس Hebrew Old Testament (Tanach)

الملاحظات

سفر المزامير - الأصحاح 78
 • 1. משׂכיל לאסף האזינה עמי תורתי הטו אזנכם לאמרי־פי׃
 • 2. אפתחה במשׁל פי אביעה חידות מני־קדם׃
 • 3. אשׁר שׁמענו ונדעם ואבותינו ספרו־לנו׃
 • 4. לא נכחד מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאותיו אשׁר עשׂה׃
 • 5. ויקם עדות ביעקב ותורה שׂם בישׂראל אשׁר צוה את־אבותינו להודיעם לבניהם׃
 • 6. למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקמו ויספרו לבניהם׃
 • 7. וישׂימו באלהים כסלם ולא ישׁכחו מעללי־אל ומצותיו ינצרו׃
 • 8. ולא יהיו כאבותם דור סורר ומרה דור לא־הכין לבו ולא־נאמנה את־אל רוחו׃
 • 9. בני־אפרים נושׁקי רומי־קשׁת הפכו ביום קרב׃
 • 10. לא שׁמרו ברית אלהים ובתורתו מאנו ללכת׃
 • 11. וישׁכחו עלילותיו ונפלאותיו אשׁר הראם׃
 • 12. נגד אבותם עשׂה פלא בארץ מצרים שׂדה־צען׃
 • 13. בקע ים ויעבירם ויצב־מים כמו־נד׃
 • 14. וינחם בענן יומם וכל־הלילה באור אשׁ׃
 • 15. יבקע צרים במדבר וישׁק כתהמות רבה׃
 • 16. ויוצא נוזלים מסלע ויורד כנהרות מים׃
 • 17. ויוסיפו עוד לחטא־לו למרות עליון בציה׃
 • 18. וינסו־אל בלבבם לשׁאל־אכל לנפשׁם׃
 • 19. וידברו באלהים אמרו היוכל אל לערך שׁלחן במדבר׃
 • 20. הן הכה־צור ויזובו מים ונחלים ישׁטפו הגם־לחם יוכל תת אם־יכין שׁאר לעמו׃
 • 21. לכן שׁמע יהוה ויתעבר ואשׁ נשׂקה ביעקב וגם־אף עלה בישׂראל׃
 • 22. כי לא האמינו באלהים ולא בטחו בישׁועתו׃
 • 23. ויצו שׁחקים ממעל ודלתי שׁמים פתח׃
 • 24. וימטר עליהם מן לאכל ודגן־שׁמים נתן למו׃
 • 25. לחם אבירים אכל אישׁ צידה שׁלח להם לשׂבע׃
 • 26. יסע קדים בשׁמים וינהג בעזו תימן׃
 • 27. וימטר עליהם כעפר שׁאר וכחול ימים עוף כנף׃
 • 28. ויפל בקרב מחנהו סביב למשׁכנתיו׃
 • 29. ויאכלו וישׂבעו מאד ותאותם יבא להם׃
 • 30. לא־זרו מתאותם עוד אכלם בפיהם׃
 • 31. ואף אלהים עלה בהם ויהרג במשׁמניהם ובחורי ישׂראל הכריע׃
 • 32. בכל־זאת חטאו־עוד ולא־האמינו בנפלאותיו׃
 • 33. ויכל־בהבל ימיהם ושׁנותם בבהלה׃
 • 34. אם־הרגם ודרשׁוהו ושׁבו ושׁחרו־אל׃
 • 35. ויזכרו כי־אלהים צורם ואל עליון גאלם׃
 • 36. ויפתוהו בפיהם ובלשׁונם יכזבו־לו׃
 • 37. ולבם לא־נכון עמו ולא נאמנו בבריתו׃
 • 38. והוא רחום יכפר עון ולא־ישׁחית והרבה להשׁיב אפו ולא־יעיר כל־חמתו׃
 • 39. ויזכר כי־בשׂר המה רוח הולך ולא ישׁוב׃
 • 40. כמה ימרוהו במדבר יעציבוהו בישׁימון׃
 • 41. וישׁובו וינסו אל וקדושׁ ישׂראל התוו׃
 • 42. לא־זכרו את־ידו יום אשׁר־פדם מני־צר׃
 • 43. אשׁר־שׂם במצרים אתותיו ומופתיו בשׂדה־צען׃
 • 44. ויהפך לדם יאריהם ונזליהם בל־ישׁתיון׃
 • 45. ישׁלח בהם ערב ויאכלם וצפרדע ותשׁחיתם׃
 • 46. ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה׃
 • 47. יהרג בברד גפנם ושׁקמותם בחנמל׃
 • 48. ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשׁפים׃
 • 49. ישׁלח־בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משׁלחת מלאכי רעים׃
 • 50. יפלס נתיב לאפו לא־חשׂך ממות נפשׁם וחיתם לדבר הסגיר׃
 • 51. ויך כל־בכור במצרים ראשׁית אונים באהלי־חם׃
 • 52. ויסע כצאן עמו וינהגם כעדר במדבר׃
 • 53. וינחם לבטח ולא פחדו ואת־אויביהם כסה הים׃
 • 54. ויביאם אל־גבול קדשׁו הר־זה קנתה ימינו׃
 • 55. ויגרשׁ מפניהם גוים ויפילם בחבל נחלה וישׁכן באהליהם שׁבטי ישׂראל׃
 • 56. וינסו וימרו את־אלהים עליון ועדותיו לא שׁמרו׃
 • 57. ויסגו ויבגדו כאבותם נהפכו כקשׁת רמיה׃
 • 58. ויכעיסוהו בבמותם ובפסיליהם יקניאוהו׃
 • 59. שׁמע אלהים ויתעבר וימאס מאד בישׂראל׃
 • 60. ויטשׁ משׁכן שׁלו אהל שׁכן באדם׃
 • 61. ויתן לשׁבי עזו ותפארתו ביד־צר׃
 • 62. ויסגר לחרב עמו ובנחלתו התעבר׃
 • 63. בחוריו אכלה־אשׁ ובתולתיו לא הוללו׃
 • 64. כהניו בחרב נפלו ואלמנתיו לא תבכינה׃
 • 65. ויקץ כישׁן אדני כגבור מתרונן מיין׃
 • 66. ויך־צריו אחור חרפת עולם נתן למו׃
 • 67. וימאס באהל יוסף ובשׁבט אפרים לא בחר׃
 • 68. ויבחר את־שׁבט יהודה את־הר ציון אשׁר אהב׃
 • 69. ויבן כמו־רמים מקדשׁו כארץ יסדה לעולם׃
 • 70. ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאת צאן׃
 • 71. מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו ובישׂראל נחלתו׃
 • 72. וירעם כתם לבבו ובתבונות כפיו ינחם׃

الساعة الآن 05:19 AM.دعم خاص من vBulletin لمنتديات الكنيسة
©2000 - 2020، Jelsoft Enterprises Ltd
جميع حقوق الطبع محفوظة لمنتديات الكنيسة